پروژه ها

پروژه ها

 

گروه مستند سازی رصد در طول ماموریت خود افتخار مستند سازی برای پروژه های ملی بزرگی را دارا می باشد که در ادامه به برخی از آنان اشاره می شود.

 

 

  • پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

 

  • پروژه بزرگراه شهید زین الدین

پروژه بزرگراه شهید زین الدین

 

  • پروژه بزرگراه شهید باقری

پروژه بزرگراه شهید باقری

 

  • پروژه بزرگراه شهید کریمی

پروژه بزرگراه شهید کریمی

 

  • پروژه پل احسان

پروژه پل احسان

 

  • پروژه پل استقلال

پروژه پل استقلال

 

  • پروژه پل شهید عباسپور

پروژه پل شهید عباسپور

 

  • کارخانه سگمنت سازی شهید رجایی

کارخانه سگمنت سازی شهید رجایی

 

  • کارخانه آپتوس ایران

کارخانه آپتوس ایران

 

  • و غیره ...

و غیره ...

 

 

جستجو

بدانیم

“باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر پناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرها پرواز می کند، این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند…”

 

خبرنامه

نام:
ایمیل: